Hem

Vad är din utmaning just nu?

Oberoende förmedling och projektledning av undersökningar

- din guide till relevanta och effektiva undersökningar

Corectas affärsidé riktar sig till marknadsförare och produkt- eller affärsutvecklare som ibland behöver göra marknadsundersökningar, produkttester och liknande. Vi erbjuder opartisk hjälp med att välja lämpliga metoder och testinstitut, göra professionella kravspecifikationer och förhandla priser t.ex.. och kan också avlasta eller stötta i projektledningen, analysen och implementeringen av er undersökning.

Som kund hos oss får man en trygghet att testresultaten ger svar på de viktiga frågorna och är pålitliga. Dessutom får du ditt beslutsunderlag på det mest effektiva sättet vad gäller både tid och pengar.

Ett tryggt första steg i ditt projekt! Corecta är en länk mellan din organisation och den bästa leverantören av din undersökning. Vi hjälper dig att få användbara underlag, relevanta för ditt beslut och levererade inom din budget.

 

Ingen är expert på allt, men många är rätt bra på att klämma in många uppgifter i sin kallender. Med Corecta får du en kunnig och erfaren extra resurs som snabbt kan kuggas in där det behövs i processen, så kan du fokusera på det du är bäst på!

 

Av egen lång erfarenhet vet vi att man ofta inte har tillräckligt med tid, och ibland inte heller kunnandet, till att förbereda en undersökning på ett optimalt sätt. Man kontaktar kanske en av de större testinstituten direkt och låter dem ta hand om projektet, med en överdimensionerad prislapp och kanske mer invecklad testrapport än man egentligen har nytta av. Genom att ta kontakt med Corecta först, kan man dra nytta av kunnande och erfarenhet, men betalar bara för just den delen och den tiden som passar ditt projekt. Dessutom blir resultatet ett säkrare beslutsunderlag för dig och nästan garanterat en lägre total kostnad för ditt företag.

 

Copyright © All Rights Reserved