Innovation

Problemformulering

För att få fram idéer som känns relevanta för de som ska attraheras av dem, måste man starta sin innovations-process med att ringa in rätt problem eller möjlighet. Först då kan man gå vidare till den kreativa fasen med målet att hitta rätt lösningar. Risken är annars alltför stor att internt vinnande idéer, tekniskt snillrika och skickligt marknadsförda, ändå inte kommer att fånga och beröra varumärkets tilltänkta konsumenter. Eller att riktigt bra innovativa idéer blir bortgallrade på vägen.

Kreativitet

Kreativitet har alltid varit en nyckel till framgång och är avgörande i en mogen global ekonomi av idag. Alla människor äger ett mått av fantasi, som med rätt stimulans kan blomma ut i stor kreativitet. Med rätt verktyg kan en handfull människor skapa en bank av innovativa framtida produkter och tjänster.

Corecta kan ta hand om alla momenten i er process eller bara stödja i de delar ni har extra behov.

Koncept och Urval

En idé ska presenteras för konsumenten på ett rättvisande och lättillgängligt sätt. Att estimera målgruppens intresse kräver en hel del överväganden och skicklighet. Metoder ser helt olika ut om man har tre idéer, tretton eller trettio. Det kräver förståelse och respekt för att konsumenter inte förmår förutsäga framtiden och mod att fatta beslut. Relevant och skicklig analys gör det lättare att fatta beslut som leder till ökad affärsnytta.

Copyright 2012 © All Rights Reserved