Tjänster

Projektledning och Rådgivning

 

Rätt fråga besvarad av rätt person, och till rätt pris.

Corecta väljer metoder för att hämta in rätt information för ditt syfte. Som obunden konsult kan Corecta välja metod och leverantör som bäst matchar både budgeten och syftet.

Funderar du ibland på, eller rent av redan gör marknadsundersökningar eller produkttester mm? Då är det troligt att du stöter på frågor kring vilken typ av test som är lämplig, vem ska du vända dig till, eller vad ska det rimligen kosta??? Ibland vet man inte heller riktigt var man ska börja, eller hur man ska hinna med över huvud taget.

 

Corecta fungerar som en mellanhand mellan dig och undersökningsbyrån. Du kan få hjälp med att t.ex. skriva en kravspecifikation på den test du vill genomföra, ta in och granska offerter från lämpliga byråer, eller designa ett bra och tydligt frågeformulär mm. Är din tid utsatt för press eller är kompetensen i en utvecklingsfas i din organisation? - Då kan jag stötta, eller t o m ta hand om hela projektet från problembeskrivning till analys och rekommendation. Av min långa erfarenhet vet jag att ett litet misstag kan i slutändan ge ett osäkert resultat men ändå så kostar undersökningen i både tid och pengar. Men framförallt har jag en övertygelse om att bra research leder till framsteg, och en passion för innovationer som verkligen förbättrar, inte bara förändrar.

 

Information är som vatten - ofta låter vi den bara flyta förbi

Copyright 2012 © All Rights Reserved